Videoer.001

Videoers forskellige formål

Posted on Posted in Blog
Hvad er en video til undervisning? Videoer kan se ud på mange forskellige måder, og videoer kan have mange forskellige formål. Fælles for alle videoer er dog, at de er tilrettelagt til undervisning. Vi kan altså tale om didaktiserede videoer. Jeg har tidligere skrevet et indlæg om den gode video, hvor jeg er inde på nogle elementer, som med fordel kan være en fast del af en video. F.eks. at man indleder en video med at opridse læringsmålene for emnet og afslutter videoen med at samle op på videoens centrale pointer og begreber.
I dette indlæg vil jeg fokusere på nogle af de videotyper, som jeg har brugt i min undervisning. Jeg vil både fokusere på videoens formål – altså, hvilken funktion videoen har for det arbejde, der skal finde sted i klassen, men også den tekniske del af produktionen – altså, hvordan videoen på produktionssiden kan have mange forskellige udtryk.

Jeg vil tage udgangspunkt i følgende sammenklip af nogle af de videoer, som jeg har brugt i min undervisning.

Sammenklip af videoer brugt i min danskundervisning

Det første man kan bemærke er, at videoer kan se ud på mange forskellige måder. Derudover kan man måske fornemme, at videoer kan tjene mange forskellige formål. Lad mig præcisere igennem fire nedslag:

1)Instruerende videoer
Uden navn.003Videoen, som er vist på ovenstående billede, er i sit udtryk relativ simpel. Videoen er lavet i forbindelse med et litteraturforløb, hvor vi blandt andet skulle arbejde med at lave personkarateristik, og i videoen viser jeg, hvordan man udfylder et personkort. Rent teknisk er der ikke de store udfordringer her. Videoen er optaget med min mobil. Jeg filmer med den ene hånd samtidig med, at jeg skriver på et stykke papir med den anden. Rent formidlingsmæssigt er der umiddelbart heller ikke de store forhindringer. Formen minder ret meget om det, som jeg også kunne have lavet i et klasselokale foran en tavle, og jeg er derfor ret fortrolig med denne formidlingsform. Videoen har en instruerende funktion i forhold til de aktiviteter, der er planlagt for timen. Jeg instruerer altså eleverne i, hvordan de skal løse en bestemt opgaver. Derved får jeg frisat tid i klassen, og vi kan bruge længere tid på, at eleverne selv arbejde med at lave personkort.
2) Informerende video
Uden navn.006Videoen, som er vist på ovenstående billede, har et anderledes visuelt udtryk, der umiddelbart kan få den til at virke som en mere kompliceret video at lave. Videoen er lavet i forbindelse med et forløb, hvor klassen skulle læse og skrive noveller. I den sammenhæng ville jeg gerne introducere nogle forskellige genretræk for noveller, som skulle danne afsæt for de aktiviteter, der var planlagt for forløbet. Vi kan her tale om en informerende video – altså, en video der gerne vil formidle en bestemt viden. Det vi ser i videoen er en powerpointpræsentation. I stedet for at bruge powerpointpræsentationen i timen, har jeg lavet en video ud af den. Det har jeg gjort ved at bruge en skærmoptager og optage min præsentation samtidig med, at jeg taler ind over. Det minder formidlingsmæssigt rigtig meget om det, jeg i en mere traditionel undervisning har gjort i klassen. Derfor behøver det ikke at være specielt kompliceret at lave den her slags videoer, når man først har lært at bruge en skærmoptager. Jeg har tidligere skrevet et blogindlæg om skærmoptagelser, hvor jeg viser hvordan, man kan optage en powerpointpræsentation med en skærmoptager.
3) Gennemgang af regler
Uden navn.005Videoen, som er vist på ovenstående billede, er en klassikker, når man taler undervisningsvideoer. I videoen gennemgår jeg nogle regler for at bøje navneord, og jeg viser eleverne hvordan man udfylder et bøjningsskema. Den slags fungere rigtig godt på video, og især indenfor matematik ser man mange af den her type videoer. I matematik vil man måske vise hvordan man bruger en bestemt regnemetode, og her vil man opleve, at videoen er god til at understøtte den formidling. Videoen kan vise hvordan man kommer fra A til B og eleven kan følge udregningen på skærmen igennem nogle eksempler. En video, der rent visuelt ligner videoen fra dette eksempel, kan man enten lave ved at slutte en tegneplade til sin computer (som beskrevet i dette blogindlæg) eller ved at bruge en app som Explain Everything på en iPad (som beskrevet i dette blogindlæg).
4) Komprimerende videoer
Uden navn.004

Videoen, som er vist på ovenstående billede, er en visualisering af nogle begreber fra en tekst, som eleverne skulle læse i forbindelse med et forløb om fagtekster. I videoen taler jeg direkte til kameraet, imens jeg igennem videoen viser forskellige fagtekster frem for eleverne. Videoen har en komprimerende funktion i forhold til den tekst, som eleverne skal læse til timen. Jeg udvælger nogle informationer fra teksten og formidler dem for eleverne på en anden måde, end den skrevne tekst kan gøre. Når teksten eksempelvis beskæftiger sig med den argumenterende genre ved hjælp af skrift, så gør jeg det i videoen ved at bruge en avis til at synliggøre den argumenterende genres tilstedeværelse i f.eks. læserbreve. På samme måde kan man bruge komprimerede videoer til at støtte op om læsningen af mange andre tekster. Jeg har tidligere skrevet om komprimerende videoer i dette blogindlæg.

Share Button