UDvalgte slides FC.001

Nytænkning har medvind

Posted on Posted in Blog, presse
Innovation er både et mål, et middel og et perspektiv hvorigennem vi i stadig højere grad udfordrer og udfordres på vores tilgang til arbejdet.

BU Nyt Nr. 22 2013

I 2013 har Børn og Unge administreret den ”lille” af flere kommunale innovationspuljer, hvor man som medarbejder eller arbejdsplads kan søge penge til nytænkende projekter. Men hvad dækker innovativ tankegang over – og hvad er forudsætningen, for at ny tænkning materialiserer sig – og skaber værdi? Vi har talt med en lærer på Elev skole, som i 2013 fik midler til innovation. Anders Schunk er lærer på Elev Skole, som skabte et af 48 lokale projekter, som i 2013 fik innovationsmidler via Børn og Unges otte områder. Elev Skoles projekt ”Flipped Classroom” fik i november en 2. plads ved tildelingen af KL’s landsdækkende Innovationspris. Lokalt har forældre og børn taget rigtig godt imod projektet, der betyder, at undervisningen vendes om. Anders Schunk: Tillykke med den flotte placering ved KL’s Innovationspris. Efter at du som ny lærer blev ansat på Elev Skole, arbejdede du med forskellige former for digital læring i undervisningen. Nu har du i et år arbejdet med ”Flipped Classroom”. Hvor består den vigtigste ændring? Min undervisning er ikke mere eller mindre digital ved brugen af Flipped Classroom. Det er klart, at der nu er et krav om, at eleverne forholder sig til videoer på nettet, men det, synes jeg ikke, er noget specielt. Det at gå i skole bør helt naturligt stille krav til eleverne om at være digitale. Ellers bliver skolen noget andet end det samfund, den uddanner til.

Læs hele artikel på side 22 her…

Share Button