Flipped Classroom 2.023

Ny undervisning – ny forberedelse

Posted on Posted in Blog

Det er nødvendigt at tænke en ny forberedelse til en ny undevisning. Når vi som lærere skal planlægge en undervisning med udgangspunkt i Flipped Classroom, giver det mening at tage udgangspunkt i Blooms taksonomi, som jeg før har gennemgået i dette blogindlæg.

De nederste to niveauer af taksonomien, der handler om at få eleven til at huske og forstå, er den del af et forløb, som vi gerne vil præsentere eleverne for via en video.

Når vi laver en video, er vi nødt til at tage højde for videoens funktion samt hvilke tekniske muligheder vi har for at levere indholdet på den bedste måde. Derfor har jeg tilføjet de to kategorier til nærværende relationsmodel.

Videoens funktion er en præcisering af, hvilken videotype vi vil bruge til vores forløb (i dette blogindlæg har jeg gennemgået nogle af de videotyper, som man ofte ser anvendt). Når vi vælger videotype, må vi spørge os selv, hvilken funktion videoen har i undervisningen. Hvad er det, eleverne skal få ud af at se videoen? Skal de lære hvordan man bruger et bestemt arbejdsredskab, skal de lære om teori, som de skal anvende, når vi arbejder med emnet i klassen, eller skal de bruge videoen som en støtte til at forstå en tekst, som vi arbejder med i undervisningen? Det er spørgsmål som vi fastslår videoens funktion efter.

Vores valg af teknik har en didaktisk betydning, men afhænger også af vores tekniske formåen og adgang til produktionsmuligheder. Hvis vi vælger at lave en skærmoptagelse, så er det fordi, at vi med skærmoptagelsen kan præsentere emnet på en mere klar måde, end hvis vi vælger at filme os selv med et kamera. Ligeledes kan vi bruge forskellige modaliteter til at iscenesætte vores video og derved bruge videomediet til at give mere tydelige forklaringer til eleverne. Teknikken er altså en del af vores kommunikation og bliver derved et didaktisk element, som skal overvejes.

Når vi ikke fokusere på videoen, er det centrale ved Flipped Classroom, at vi har fået frigjort tid i klasserummet til at arbejde med elevaktiverende aktiviteter i klassen. Målet for aktiviteterne i klassen er, at eleverne skal arbejde på et højere taksonomisk niveau med udgangspunkt i samme emne, som videoen har behandlet. Alt efter videoens funktion, kan vi udvælge aktiviteter, der lader eleverne arbejde med den viden, som de har tilegnet sig i deres forberedelse. Her handler det om at få eleverne til at bruge deres viden på måder, hvor de kommer til at anvende, analysere, vurdere og skabe på baggrund af emnet. Her kan strukturer fra Cooperative Learning, projektorienterede forløb, andre former for kollaborativ læring og undersøgelsesbaseret læring være gode bud på, hvordan vi kan opnå høj grad af aktivitet hos eleven.

De tre ovenstående kategorier (funktion, teknik, aktiviteter) har jeg her fremhævet som særlige fokusområder ved en forberedelse med udgangspunkt i Flipped Classroom. Stadig handler det selvfølgelig også om at planlægge ud fra kendte didaktiske kategorier som læringsmål, sammenhæng, emne og evaluering når undervisningen forberedes.

Share Button