komprimerende tekst anders schunk.001

Komprimerende flips

Posted on Posted in Blog

Videoer til et flippet klasseværelse kan have mange funktioner i forhold til det emne, eleven skal arbejde med. Klassisk er de informerende og instruerende videoer, hvor formålet er at give en bestemt viden videre til eleven eller at hjælpe eleven med at forstå en bestemt arbejdsmetode. De videotyper vil blive beskrevet i senere blogindlæg.

En tredje videotype, som kan bruges på mange måder i undervisningen, kan vi kalde den komprimerende video. Formålet med en komprimerende video vil typisk være at støtte op om elevens læsning af vanskelige skrevne tekster.

Jeg har især brugt denne type videoer som afsæt for læseforløb af romaner eller romanuddrag, hvor videoens funktion har været at hjælpe eleverne i gang med læsningen. I videoerne har jeg introduceret og udvalgt nogle informationer, som skal åbne teksten op for eleven. Jeg har introduceret steder og personer og har talt om nogle af de litterære virkemidler, der gør sig gældende i teksten. Alt sammen for at det bliver lettere at komme i gang med læsningen.

Det samme kan gøres ved læsningen af fagtekster, hvor man som lærer kan forklare dele af tekstens pointer i en video. Altså, samle de vigtigste informationer sammen til eleven. Det minder meget om det, man normalt ville bruge den efterfølgende time på.

Når man laver en komprimerende video må man først vælge de informationer ud, som er vigtige for forståelsen. Derefter skal informationerne sættes sammen i en ny form f.eks. ud fra en prioritet af væsentlighed. Så det minder i virkeligheden meget om at skrive et referat.

Share Button