Skærmbillede 2015-05-21 kl. 22.00.27

Interaktive flips

Posted on Posted in Blog, Teknik

Når du bruger YouTube som platform for dine videoer, får du nogle muligheder for at aktivere dine elever, imens de ser videoen. Du kan med YouTubes annoteringer markere områder på din video, og gøre områderne til aktive links. En sådan annotering kan f.eks. bruges til at gøre eleverne opmærksomme på andre videoer om samme emne, henvise til bestemte sekvenser i den aktuelle video og til at lade eleverne vælge deres egen vej igennem stoffet. Jeg vil her gennemgå tre muligheder med annoteringer.

I ovenstående video henviser jeg 2 minutter og 12 sekunder inde i videoen til en anden video, hvor der er yderligere forklaring til emnet. Jeg opfordrer eleven til at trykke på skærmen, og jeg peger på en grafik, der viser den video, som jeg henviser til.

I eksemplet har jeg rent teknisk gjort to ting.

Jeg har først sat en grafik af den video, som jeg henviser til, ind på skærmen, og har så lavet en annotering, der gør min grafik til et aktivt link.

Det første har jeg gjort inden, jeg lagde videoen på YouTube. Det er gjort i et videoredigeringsprogram og min videografik er blot et videolag, der er lagt på min oprindelige video.

Det næste, det med annoteringen, er gjort på YouTube, og det er her vi lige nu retter opmærksomheden.

En annotering er også et lag, du lægger på din video. I følgende videoinstruktion viser jeg hvordan, jeg har lagt en annotering på videoen fra dette eksempel.

Bemærk, at du ikke behøver at have en grafik på din skærm for at lave en annotering. Du kan også bare vælge at sætte en annotering ind, give den en baggrundsfarve og skrive en besked i den. Det gør du ved at vælge annoteringenBemærkning og på samme måde som jeg viser videoinstruktionen tilføje et link. Se hvordan på billedet her:

anno

Eksempel: Vælg en video

I ovenstående video giver jeg først en instruktion til hele klassen, og har så lavet fire annoteringer på min video, der viser hen til fire forskellige videoer. Idéen er her, at jeg henviser bestemte elever til bestemte videoer for så på den måde at sætte fire forskellige grupper i gang med fire forskellige områder i forhold til emnet film.

Eksempel: Klik dit svar

Ovenstående video er lavet af Derek Muller, der laver videoer til YouTube-kanalen Veritasium. I denne video bruger Muller annoteringer på en rigtig spændende måde. Han stiller til sidst i videoen et spørgsmål med tre forskellige svarmuligheder og opfordrer så til, at seeren vælger én af svarmulighederne. Alt efter hvad man svarer, bliver man sendt videre til en ny video, hvor Muller kommenterer på det svar, man har givet. Annoteringerne er lavet på samme måde, som jeg har vist tidligere i dette indlæg, og Muller har så lavet tre forskellige videoer, som hver annotering henviser til. De tre svarvideoer ligger som skjulte, hvilket vil sige, at de ikke kommer frem ved søgninger og at de ikke ligger fremme på Mullers YouTube-kanal. Derved risikerer han ikke, at nogen begynder at se svaret inden, de har set videoen, hvor spørgsmålet bliver stillet. 

Bemærk at annoteringer kun virker, når du sidder ved en computer. Hvis dine elever skal se videoen på en iPad eller en telefon, kan de ikke trykke på skærmen og aktivere annoteringen med mindre de ser videoen i en browser. En løsning, som mange bruger, er at sætte de samme links, som du bruger til annoteringerne ind i videoens beskrivelse. Du skal så nævne i videoen, at de, der bruger mobile enheder, skal vælge et link i beskrivelsen.

Share Button