Google Forms.001

Google Forms og Flipped Classroom

Posted on Posted in Blog, Teknik

Dette indlæg er en vejledning til at oprette et spørgeskema i Google. Et spørgeskema, der kan fungere som en del af den videolektie, eleven skal forberede sig med til timen. Med et digitalt spørgeskema kan man hjælpe eleven med at fokusere på væsentlige pointer i en video, og man kan imødekomme elevens behov for at stille spørgsmål til og kommentere på videoens indhold, imens de ser videoen. Spørgeskemaet kan sættes ind det sted, hvor man er online med sine elever (på Skoleintra, Fronter, en blog eller andet). I denne gennemgang vil jeg vise, hvordan jeg har sat spørgeskemaer ind på min blog til undervisning. Men man behøver ikke en blog – samme princip gør sig gældende på de fleste andre platforme.

Mine elever har mest brugt min YouTube-kanal som det sted, hvor de gamle videoer ligger. Altså, som en slags resursebank i forhold til repetition. Den direkte adgang til nye lektier har fundet sted over en klasseblog fra Skoleblogs.dk, der har fungeret som afsæt for undervisningen. Bloggen er bygget op på den måde, at den nye lektie ligger som et link på bloggens forside.

Forsiden af vores klasseblog med link til lektie

Linket fører eleven hen til en googleformular, som er et digitalt spørgeskema, man kan oprette i Google. Spørgeskemaet indholder videoen, som eleverne skal se, og under videoen optræder først nogle fokusspørgsmål. Disse fokusspørgsmål skal hjælpe eleven med at fokusere på bestemte pointer i videoen. Derudover er der også et par tekstbokse, hvor eleven kan skrive spørgsmål til mig og kommentere på videoen. På den måde imødekommer man, at en video er envejskommunikation og man får aktiveret eleven imens videoen ses.

Googleformular sat ind på klassebloggen med indlejret video, fokusspørgsmål og tekstbokse

Google er som bekendt meget mere end en søgemaskine. Med en googlekonto får man adgang til GoogleDrev, hvor man kan gemme filer i mapper, oprette dokumenter og blandt andet også spørgeskemaer. Et sådan spørgeskema kaldes forms eller formular. Du opretter en formular ved at logge ind på Google, gå ind på GoogleDrev (som du finder under ikonet med de små firkanter i øverste højre hjørne) og vælge formular.

GoogleDrev

Det første du skal gøre, er at vælge et layout til din formular.

Vælg layout for din formular

Nu kan du begynde at bygge dit skema op. Øverst skriver du en overskrift og kan så tilføje nye punkter til dit skema.

Skema bygges op

Punkterne, der kan tilføjes, er de forskellige elementer, som eleverne vil blive præsenteret for et skemaet. 

En formular kan indeholde mange forskellige slags punkter

Jeg vælger i første omgang punktet “video”, som giver mig mulighed for at indsætte en video fra YouTube. Her bliver jeg så bedt om at indsætte en URL-adresse for den video, jeg vil bruge.

Tilføj videoens URL-adresse

Den video, som jeg har lavet til undervisningen, har jeg lagt på YouTube. Over min video på YouTube kan jeg finde den unikke URL-adresse, der er lavet for min video. Den markerer jeg og kopierer den. 

På YouTube finder jeg videoens URL-adresse og kopierer linket

Jeg indsætter nu linket i mit spørgeskema og trykker vælg.

Link er sat ind i spørgeskema

Videoen er nu sat ind som et punkt i mit spørgeskema, og jeg kan nu trække videoen op, så den ligger øverst i spørgeskemaet.

Ved at klikke med musen på punktet kan punktet trækkes op, så det ligger øverst i spørgeskemaet

Videoen har nu fået en ny plads, og jeg kan begynde at tilføje flere punkter under min video. Det første punkt, jeg tilføjer, er en tekstboks, hvor eleverne skal skrive deres navn. Her klikker jeg af, at punktet skal besvares. På den måde er jeg sikker på, at eleven husker at skrive sit navn i begyndelsen af sin besvarelse. 

Nyt punkt til elevens navn

Efterfølgende tilføje jeg en række punkter, der skal fungere som fokusspørgsmål. Punkterne er såkaldte multiple choice.

Multiple choice til fokusspørgsmål

Andre svarpunkter er tekstbokse. I dem kan eleverne skrive kommentarer og spørgsmål.

Tekstbokse tilføjet

Når mit spørgeskema er færdigt, skal det deles med mine elever. Øverst i højre hjørne er en blå knap til deling, hvor der står Send formular.

Del spørgeskema med eleverne

Der er mange forskellige muligheder for at dele. For det første kan jeg kopiere det link, der viser hen til mit spørgeskema. Linket kan så deles med eleverne på intra eller eksempelvis en blog. Du kan også sende linket ud til eleverne over mail og dele på sociale medier. Men i det her eksempel vil vi gerne sætte selve skemaet ind på min blog til undervisning. Derfor vælges den lille knap, der hedder Integrer.

Mulighder for at dele

Det, jeg nu får frem, er en kode som kan bruges til at indlejre spørgeskemaet et andet sted på nettet. Koden kopierer jeg.

Indlejringskode

Nu kan jeg så gå tilbage på min blog, hvor jeg opretter et nyt indlæg. Jeg vælger at skifte fra visuel til tekst og får derved mulighed for at sætte min HTML-koder (indlejringskode) ind. Det samme kan jeg gøre på eksempelvis Skoleintra – her skal jeg vælge knappen KILDE eller ikonet med disse tegn: < >

Skifter til tekst

Jeg sætter så min kode ind og trykker udgiv.

Indlejringskoden sættes ind

Nu optræder mit spørgeskema som en del af min blog, og det vil være meget nemt for elverne at se videoen og udfylde skemaet.

Indlejret spørgeskema

Tilbage på GoogleDrev vil jeg nu kunne finde både mit spørgeskema og det svarskema, som kommer til at indholde elevernes besvarelser.

Oversigt og spørgeskemaer og svarskemaer på GoogleDrev

Elevernes besvarelser vil løbende blive synlige for mig i et regneark, som automatisk bliver oprettet. Besvarelserne kan jeg bruge i min forberedelse af undervisningen, og jeg kan få et indtryk af, hvad eleverne har fået ud af videoen.

Elevernes besvarelser


Samme proces er forklaret i denne video.

Video om oprettelse af GoogleForms

Share Button