FLIPDK 2016

EN KONFERENCE OM FLIPPED CLASSROOM

 

 

Igen i år afholder vi konferencen FlipDK, hvor du bliver opdateret på flipperiet i mødet med lærere, elever, forlag og virksomheder, som har solid erfaring med Flipped Classroom.

Med Flipped Classroom flyttes lærerens oplæg fra det kollektive til det individuelle rum. Samtidig forvandles det kollektive rum til et dynamisk og aktivt læringsrum, hvor undervisningen i høj grad differentieres. Eleverne er i centrum, og der er mulighed for at lære i fællesskab med kyndig vejledning fra læreren. Det er alt sammen med til at optimere elevernes læring.

På årets konference om Flipped Classroom er der fokus på, hvordan Flipped Classroom kan anvendes i undervisningen i såvel grundskolen som i ungdomsuddannelserne og på universitet. Oplæggene holdes af praktikere, som har gode erfaringer med metoden, og flere af dem har bidraget til en ny dansk antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning, som du kan købe til en særlig tilbudspris i forbindelse med konferencen.

Konferencens forskellige oplæg kan perspektiveres til andre dele af uddannelsessystemet, så derfor får du under hele konferencen masser af ny viden og nye værktøjer til din pædagogiske praksis uanset hvilken del af uddannelsessystemet, du beskæftiger dig med.

Tid

27. april 2016 kl. 9:00 til 16:00

Sted

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Pris

Kr. 2.295 ekskl. moms og inkl. forplejning

Tilmelding ved Generator

Der stilles fx skarpt på:

  • om du automatisk får mere tid til elevcentreret undervisning, når du flipper din undervisning
  • hvordan eleverne oplever Flipped Classroom
  • hvordan du kan producere gode videoer på en simpel måde

 

Om eftermiddagen får du selv fingrene i flipperiet gennem to runder med workshops, som alle er hands on. Og du har også mulighed for at besøge en række stande, hvor forlag og virksomheder præsenterer spændende løsninger, som kan anvendes i arbejdet med Flipped Classroom.

Konferencen bruger hashtag #flipdk.

Program

Registrering og morgenkaffe

9.00-9.20

Velkomst

9.20-9.30

V/ Helle Gammelgaard

Den flippede grundskole

9.30-9.45

V/ Anders Schunk

Hvilke muligheder og fordele er der ved at bruge Flipped Classroom i grundskolen? Kan det gøres helt ned i de mindste klasser? Anders Schunk, der har anvendt Flipped Classroom i grundskolen, præsenterer de særlige forhold, der gør sig gældende, når man flipper undervisningen i grundskolen.

Det obligatoriske flip

9.45-10.10

V/ Elever og lærere fra Viborg Ungdomsskole

Hvad sker der, når en skole gør det obligatorisk for alle lærere at anvende Flipped Classroom i undervisningen? På 10CV, som er Viborg kommunes samlede 10. klassestilbud, blev det i 2015 obligatorisk at anvende Flipped Classroom. Hør, hvordan det er gået, når lærere og elever fra skolen giver eksempler på en hverdag med Flipped Classroom.

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum

10.10-10.35

V/ Marie Lohmann-Jensen

Flip din undervisning og få mere tid til elevcentreret undervisning. Sådan præsenteres Flipped Classroom ofte. Men bliver undervisningen automatisk elevcentreret, når lærerens indledende oplæg på klassen erstattes af et videooplæg? Nej, svarer Marie Lohmann-Jensen, der underviser på Roskilde Gymnasium. Hun argumenterer for, at Flipped Classroom i sig selv ikke er andet end en strukturel ændring af undervisningen. Men hvis Olga Dysthes teori om det flerstemmige klasserum kombineres med Flipped Classroom kan der – ifølge Marie – skabes en dialogisk elevcentreret undervisning. Hør, hvordan Maria helt konkret gør det i sin undervisning.

Pause

10.35-10.50

I pausen kan du besøge stande, netværke med kolleger samt nyde en forfriskning.

Hvad kan Flipped Classroom på universitetet?

10.50-11.15

V/ Rikke Gottfredsen

Er film for dem, der ikke kan læse tekster? Er korte formater for dem, der ikke kan koncentrere sig? Er instruktionsvideoer om problemformuleringer noget, der hører folkeskolen til? Rikke Gottfredsen, der er udviklingskonsulent på Aarhus Universitet, fortæller om successer og udfordringer ved at anvende Flipped Classroom i universitetsverdenen.

Flipped-maskiner – om relationerne mellem produktion, distribution og didaktik

11.15-11.40

V/ Uffe Sørensen

Har den platform, man vælger til distribuering af video, betydning for elevernes læring? Ifølge Uffe Sørensen, som er cand.pæd. i it-didaktisk design, skal produktion og distribution af en video ses som en samlet enhed, når man anvender Flipped Classroom. En enhed eller en maskine med sin egen indre kompleksitet, som er mere eller mindre åben over for forskellige former for kommunikation, undervisning og læring.

De flippede forlag

11.40-12.00

V/ Anders Schunk

Hvordan reagerer forlagene på den store interesse, der lige nu er for Flipped Classroom? Anders Schunk inviterer nogle forlag på scenen, der har gjort Flipped Classroom til et væsentligt element i deres materialer. Der fokuseres på, hvordan forlagene støtter op om lærernes arbejde med Flipped Classroom ved fx at lave forlagsproducerede forløb, der er lige til at implementere i undervisningen.

Frokost

12.00 - 13.00

I frokostpausen serveres en lækker buffet, og du får igen god tid til at besøge stande og netværke.

Workshop spor 1

13.00 - 14.15

Ved tilmelding skal du vælge en af fem mulige workshops. Se beskrivelsen af de respektive workshops på den følgende side.

Sporskifte samt kaffe og kage

14.15-14.30

Workshop spor 2

14.30-15.45

Ved tilmelding skal du vælge en af fem mulige workshops. Se beskrivelsen af de respektive workshops på den følgende side.

Fælles afslutning

15.45-16.00
Tilmeld dig hos Generator

Læs beskrivelse af workshops

Ved tilmelding skal du vælge en af fem mulige workshops.

Se beskrivelsen her af de respektive workshops.

Workshop A – Didaktisk workshop
v/ Tobias Kidde Skov

I denne workshop skal du planlægge en undervisningslektion, hvor Flipped Classroom anvendes. Planlægningen tager afsæt i eVidenCenters didaktiske model for Flipped Classroom samt i en fælles diskussion af, hvad Flipped Classroom er. Workshoppen er for dig, der gerne vil lære at planlægge din undervisning ud fra en didaktisk model, der er udviklet til den flippede metode.

Mød Tobias i denne video, hvor han sammen med Søren Jørgensen fortæller om Flipped Classrom.

Workshop B – Hippo-Flips
v/ Anders Schunk og Hippo Mini

I workshop B går Anders Schunk i ledtog med Hippo Mini, der er eksperter i at kombinere de nyeste teknologier med pædagogik. Det bliver en legende workshop, hvor der er fokus på at producere videoer på sjove og anderledes måder med noget af det bedste udstyr til simpel videoproduktion. Workshoppen er for dig, der gerne vil lære, hvordan du i undervisningen på forskellig vis kan udtrykke dig via videomediet.

Workshop C – Byg skræddersyede miljøer til Flipped Classroom
v/ Uffe Sørensen og LærIT

I workshop C skal du arbejde med forskellige struktureringer af online undervisning igennem platformene Skoletube og Skoleblogs. Du lærer at opbygge skræddersyede læringsmiljøer, som kan håndtere en undervisning, hvor video og andre digitale materialer spiller en væsentlig rolle. Workshoppen er noget for dig, der gerne vil lære at bygge personlige læringsmiljøer, som samler værktøjer til produktion og distribution. For at deltage i workshoppen, skal du have et UNI·login. Ved tilmelding til konferencen på Generators hjemmeside skal du skrive dit brugernavn til UNI·login i kommentarfeltet.

Workshop D – Videoproduktion til undervisning
v/ Mads Møller Mikkelsen og Jeannie Holland

I denne workshop skal du selv producere videoer, som du kan bruge i din undervisning. Her arbejdes med forskellige muligheder for at lave tavlecast, skærmoptagelser og video optaget med fx en mobiltelefon. Derudover lærer du at dele videoer online. Workshoppen er både for dig, der aldrig før har produceret en video til din undervisning og for dig, der gerne vil udvide antallet af måde, hvorpå du kan producere videoer.

Workshop E – 1400 videoer til dine egne forløb
v/ Marie Lohmann-Jensen og ReStudy

På workshop E introduceres du til platformen ReStudy, der rummer et stort udvalg af videomateriale, som du kan anvende i din undervisning. Du skal lave dit eget forløb i ReStudys forløbsbygger, hvor du også kan lægge egne videoer, quizzer og øvrige digitale materialer ud. Denne workshop er for dig, som er nysgerrig på ReStudys platform og som gerne vil lære at bruge platformen optimalt i din undervisning. Du får adgang til ReStudy via dit brugernavn til UNI·login. Hvis du ikke har et UNI·login, kan du få adgang via din mailadresse. Ved tilmelding til konferencen på Generaotrs hjemmeside skal du skrive dit evt. brugernavn til UNI·login i kommentarfeltet

BESKRIVESE AF OPLÆGSHOLDERE, INSTRUKTØRER OG FORLAG

Rikke Gottfredsen er udviklingskonsulent ved Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser ved Aarhus Universitet. Hun har igennem længere tid brugt Flipped Classroom i sin undervisning om akademisk sprog og argumentation på universitet. Herudover underviser Rikke også andre undervisere fra universitetsverden i brugen af Flipped Classroom.

rikke
Rikke Gottfredsen

Uffe Sørensen er cand.pæd. i it-didaktisk design og aktuel som forfatter til antologien Flip din undervisning, hvor han skriver om produktion og distribution i relation til Flipped Classroom. Uffe har arbejdet i folkeskolen, og siden 2008 har han været med til at opbygge og udvikle forlaget LærIT. Et forlag, som især er kendt for Skoletube og Skoleblogs, som bruges på størstedelen af landets folkeskole samt en lang række ungdoms- og videregående uddannelser.

uffelyngdal1
Uffe Sørensen

Skoletube og Skoleblogs er udviklet af forlaget LærIT, der tilbyder digitale værktøjer og læringsdesigns. Skoletube er især kendt som medieplatform, hvor klasser kan dele stort set alle digitale materialer med hinanden. Skoleblogs tilbyder en lang række temapakker, der kan bruges til at lave digitale rum eller klasseværelser til undervisningen.

Skoletube
Skoletube og Skoleblogs

Marie Lohmann-Jensen er gymnasielærer på Roskilde Gymnasium og skrev i 2014 speciale om Flipped Classroom ved Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet. Marie er aktuel som forfatter på antologien Flip din undervisning, hvor hun skriver om elevcentreret undervisning.

Marie Lohmann-Jensen

10CV, Viborg Ungdomsskole, som er kommunes 10. klassestilbud, repræsenteres på konferencen af lærerne Mads Møller Mikkelsen og Jeannie Holland samt to elever. Lærergruppen valgte i 2015, at Flipped Classroom skulle bruges af alle lærere. Det betyder, at metoden nu er synlig i større eller mindre grad i alle fag.

10cv
10CV, Viborg Ungdomsskole

ReStudy har de seneste år produceret mere end 1400 undervisningsvideoer til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Med deres platform har de skabt en særdeles brugbar løsning, hvor man som lærer kan kombinere sine egne videoer med færdigproducerede videoer.

social_icon
ReStudy

Tobias Kidde Skov er pædagogisk filosof og konsulent ved eVidenCenter, hvor han blandt andet har arbejdet med at beskrive Flipped Classroom. Tobias er aktuel som forfatter på antologien Flip din undervisning, hvor han beskriver en didaktisk model for Flipped Classroom.

tobias.001
Tobias Kidde Skov

HippoMini er en af de førende danske leverandører af digitale læringsmaterialer til den pædagogiske sektor. Siden 2012 har HippoMini leveret alt fra iPad-stativer til pulsure til en række skoler og kommuner. HippoMini skiller sig ud fra andre leverandører ved at koble deres produkter til relevante læringsaktiviteter.

-bJmUAlt
HippoMini

Anders Schunk er uddannet lærer og har stor erfaring med at anvende Flipped Classroom i grundskolen. Han er en af pionererne inden for Flipped Classroom og driver eget firma, hvor han blandt andet laver undervisningsvideoer til en række danske forlags digitale udgivelser. Siden 2013 har Anders afholdt kurser for omkring 3000 undervisere om Flipped Classroom og video i undervisningen.

Anders-Schunk
Anders Schunk

Gyldendal er et af de forlag, der i stor stil har inddraget Flipped Classroom i deres læringsportaler. På deres danskportaler finder man blandt andet et stort videoarkiv og en vejledningsside, der instruerer i, hvordan man som lærer kommer i gang med at flippe.

apple-touch-icon-144x144
Gyldendal