adfgadfg.001

Flip din musikundervisning

Posted on Posted in Blog

Jeg har fået en del henvendelser med spørgsmål om, hvordan Flipped Classroom kan bruges i musikundervisningen. Henvendelserne drejer sig især om hvilke videotyper, der passer godt til en musikundervisning.

Vi tænker ofte videoer til Flipped Classroom som noget, der fungerer som introduktion til timen. Men mange lærere finder hurtigt ud af, at deres videoer også kan bruges i det kollektive rum, og de praktiserer i større eller mindre grad det, vi kalder in-class-flip. Musikundervisningen lægger meget op til, at vi bruger videoer aktivt i undervisningen. Alle, der har prøvet at undervise i sammenspil, kender de situationer, hvor det kan være ret vanskeligt at instruere 28 elever med flere forskellige instrumenter på samme tid. Video er en genial ressource i den sammenhæng.

De små instruktioner

Det kræver dog en del forberedelse at lave videoinstruktioner til hele klassen, hvis man laver mere kompliceret sammenspil. Jeg underviste i 2013 i musik i indskolingen, og jeg brugte video til små simple instruktioner. Her er et eksempel (hvor jeg ville ønske, at jeg ikke sang med) på en af mine videoer, som jeg brugte i forbindelse med, at vi i 2. klasse skulle spille Tom Dooley. Størstedelen af klassen skulle spille Xylofon, og de fik lov til at øve sig med nedenstående video. De elever, der havde mod på at prøve bas og guitar, brugte jeg min tid sammen med.

Begejstret over nyhed

Eksemplet med Tom Dooley er let at gå til, men hvis vi vil have mange instrumenter i gang på samme tid, kræver det mere end én video. Derfor blev jeg ret begejstret, da jeg for et par uger siden besøgte Danmarks Læringsfestival, hvor jeg kom i snak med Anders Groth, som er musikredaktør på Clio Online.

Clio udsender den 11. april en helt ny undervisningsportal ved navn Musikfaget.dk. Den portal ser virkelig lovende ud, og jeg er især begejstret over hvordan, Clio har valgt at bruge videoer i deres forløb. Det passer rigtig godt ind i en undervisning med Flipped Classroom. I denne video kan du se hvad Anders Groth fortalte til mig om Musikfaget.dk og Flipped Classroom på Danmarks Læringsfestival i begyndelsen af marts.

Clios Musikfaget

Anders Groth nævner i interviewet blandt andet de overvejelser, som de på redaktionen har haft i forhold til at lave videoer, der giver instruktioner til at spille bas. Længere nede har jeg fået lov til at indlejre tre instruktioner fra Musikfaget.dk til nummeret “Mama Said”.

Anders Groth fortæller om videoinstruktionerne, at en af overvejelserne blandt andet var, hvordan man kommer så tæt på i videoen, at det er muligt at se noget for eleven? Som man kan se i eksemplerne længere nede, har løsningen været at lave splitscreen, så vi kan komme helt ind til fingrenes arbejde. Dermed er eleven tættere på, når de skal aflæse filmen.

En anden overvejelse er, hvordan det bliver lettest for eleven at omsætte videoen til egen læring? Løsningen her handler om at spejlvende bassen, så eleven ”sidder overfor” baslæreren, og dermed lettere kan kopiere måden at spille på. Det, synes jeg, er rigtig godt tænkt, og en spændende didaktisk overvejelser i forhold til instruktionsvideoer. 

Jeg snakkede også en del med Anders Groth om hvorfor, der ikke er noder med på videoerne. Som Anders Groth også er inde på i ovenstående interview, så ville de faktisk rigtigt gerne, og i første udkast havde de også sat TABS (guitar/bas-noder) på. De oplevede dog i deres tests af materialet, at eleverne blev forvirrede over at skulle kigge flere steder, samt at det ikke var let at aflæse små noder på en iPad. De valgte altså meget fornuftigt at forholde sig til brugerens brug og praksis, frem for hvad der kunne laves af smarte grafiske løsninger.

Nedenstående eksempler viser den type differentiering, som Clio har tænkt ind. På Musikfaget.dk er videoerne lavet i tre niveauer til alle områder (vers, omkvæd, C-stykke osv.).  Den først video er den helt langsomme gennemgang, den næste er en video i et øvetempo, og den sidste er i det almindelige tempo. De har lagt vægt på at videoerne ikke bliver for lange i spyttet, så eleverne ikke skal trawle videoen igennem for at finde det rigtige sted. Med den løsning kan eleverne vælge lige præcis den video, de skal arbejde med, og så gense den så mange gange det er nødvendigt.   

Jeg er meget spændt på at se, hvordan musiklærerne komme til at tage imod Musikfaget.dk. Send mig endelig en besked, hvis du er en af de lærere, der kommer til at gøre dig erfaringer med portalen. Du kan møde Anders Groth og Clio Online på konferencen FLIPDK 2016, som finder sted i Odense Congress Center den 27. april. Læs mere om den konference her…

Eksempler på differentiering fra musikfaget.dk

Langsom gennemgang:

Øvetempo:

Normalt tempo:

Share Button