Flipped Classroom 2.015

Explore Flip Apply

Posted on Posted in Blog, Indlæg

Explore Flip Apply er udviklet af den amerikanske lærer Ramsey Musallam med tanken om, at et flippet læringsforløb ikke skal starte med en video, men ved en undren hos eleven. Det vil sige, at læreren begynder med at præsentere eleverne for en problemstilling, der skal gøre dem nysgerrige i forhold til et emne. Eleverne arbejder så den første lektion (Explore) med at diskutere emnet og forholde sig analytisk til problemstillingen. Det kan være ved at lave forsøg eller rollespil, og det kan være ved at søge viden om emnet på nettet, i artikler eller fagbøger. Læreren er undervejs med til at fastholde nysgerrigheden ved at motivere eleverne i deres arbejde.

Derefter producerer eller udvælger læreren den video (Flip), som eleverne skal bruge for at komme videre med emnet. Det kan være en informerende video, der tilbyder fakta om emnet, en instruerende video, der giver vejledninger til arbejdsmetoder eller en komprimerende video, der forsøger at samle op på det arbejde, som eleverne allerede har lavet.

I den sidste del af metoden (Apply) skal eleverne sætte deres eget arbejde sammen med de videoer, som læreren har præsenteret dem for og arbejde med opgaver på de øverste trin af Blooms taksonomi.

Explore flip apply

Share Button