Flipped Classroom 2.014

Eleverne skal lære at se video

Posted on Posted in Blog

Når vi begynder at flippe vores undervisning, forestiller vi os ikke, at eleverne skal lære at se en video. Mange af dem ser jo i forvejen flere timers video hver dag, så de burde jo kende mediet. Men når vi arbejder med Flipped Classroom, så skal eleverne ikke bare se en video – de skal interagere med videoen. Derfor skal de lære hvad, der forventes af dem, når de forbereder sig med undervisningsvideoen. Tal eventuelt om følgende punkter sammen med eleverne.

SÆT VIDEOEN PÅ PAUSE

Pauseknappen er afgørende i forhold til at interagere med indholdet i videoen. Ved at sætte læreren på pause, får eleven mulighed for at bearbejde videoens information i eget tempo. Det er en knap, der skal bruges, når det er nødvendigt at skrive en note eller reflektere over noget, der er blevet sagt. Videoen sættes også på pause, hvis tekst på skærmen skal læses eller skrives ned.

SPOL VIDEOEN TILBAGE

Når, eleven vælger at sætte en video på pause, er næste skridt sikkert at spole videoen lidt tilbage. Som med pauseknappen kan det at spole en video tilbage være en handling i forhold til at forstå noget, som er vanskeligt. Vi kan bede eleven om at se en forklaring flere gange, og eleven kan derved igen behandle informationerne i eget tempo.

SVAR PÅ SPØRGSMÅL

For at aktivere eleverne mens de ser en video, kan vi sammen med videoen give eleverne nogle spørgsmål, som de skal tage stilling til undervejs. Spørgsmålene vil typisk have det formål at få eleverne til at stoppe op og reflektere over bestemte begreber eller pointer. Eleverne kan få spørgsmål direkte i videoen, men kan også få dem skriftligt på et stykke papir eller digitalt.

STIL SPØRGSMÅL OG SKRIV NOTER

Vi kan også bede eleverne om at finde på spørgsmål til videoen. Oplagte spørgsmål er til dele af videoen, som eleven simpelthen ikke forstår. Men det kan også være spørgsmål, som eleven forestiller sig at læreren vil spørge om i den efterfølgende time. Nogle lærere beder også eleverne om at skrive bestemte noter ned eller simpelthen at skrive det ned, de ser på skærmen.

SE VIDEOER SAMMEN I KLASSEN

Når vi introducerer Flipped Classroom for eleverne, kan vi begynde med at se nogle videoer sammen i klassen. Bed en elev om at styre afspilnings- og pauseknap og bed så resten af klassen om at sige til, hvis de har brug for, at der bliver trykket pause eller spolet tilbage. Ofte bliver det en stressende oplevelse for alle, og de fleste vil se fordelene ved selv at kunne kontrollere tempoet.

AFSÆT TID TIL AT SE VIDEOEN

Selvom en video kun varer fem minutter, tager det jf. ovenstående længere tid at se en video. Gør det derfor klart for eleven, at det måske ikke altid er hensigtsmæssigt at se en video i bussen på vej i skole eller mens eleven spiser morgenmad. Eleven skal som med alle andre lektier afsætte tid til at arbejde med videoen.

Share Button