Dagskursus oplæg 2.001

Den gode video

Posted on Posted in Blog

Når jeg laver kurser for lærere om Flipped Classroom fokuserer jeg meget på at formidle de gode metoder, der gør det let at få sat gang i flipperiet. Det kan f.eks. være at give ti tips til flips, vejlede om oprettelse af YouTube-kanaler og fokusere på en videos opbygning. I forhold til sidstnævnte er jeg blevet ret glad for at bruge +Peter Holmboe og +Roland Hachmanns model til den gode video.

Dagskursus oplæg 2.001

Model til den gode video af Peter Holmboe og Roland Hachmann


Modellen skal ses som en skitse i forhold til at planlægge sin video, og den er bygget helt simpelt op som en tidslinje, der begynder på 0:00 og slutter på 5:00 minutter.


5 minutter er maks for en video, da elever (vi alle) har det med at miste koncentrationen hvis for meget indhold præsenteres på én gang. 

  • Du kan begynde med en genkendelig intro. Altså, noget der vil sporer eleven ind på, at undervisning er på vej.
  • Derefter kan læringsmålene for videoen kort ridses op. Altså, hvad er det, vi skal til at høre om.
  • Så kan videoen have to nedslag i forhold til det emne der behandles – to pointer som forklares. Her handler det igen om ikke at brede sig for meget ud. Har man flere nedslag bør man lave to videoer.
  • Slut af med at opsumere målene – fortæl hvad der skal huskes?
  • Giv også eventuelt en instruktion til hvordan eleven selv kommer i gang med at arbejde med emnet og slut så af på 5 minutter.

Peter Holmboe laver selv en del videoer, som han deler på sin YouTube-kanal

Følgende video, der handler om hvordan man skriver et resume, passer rigtig fint ind i ovenstående model. 


Den begynder med den genkendelige intro. Herefter tales der om mål – altså, hvad man kan bruge et resume til. Der laves så to nedslag i forhold til emnet, hvor der uddybes. Holmboe runder videoen af med at opsumere målene (det eleverne skal huske) og inden, at videoen slutter med tiden 4:12, opfordres der også til, at eleven selv begynder at skrive et resume.

Video fra Peter Holmboes YouTube-kanal

Holmboe og Hachmanns model er med i deres nye bog, som hedder Flipped Learning – mere end bare video. Det er en rigtig fin bog, der med udgangspunkt i tanken om Flipped Learning og Flipped Classroom fokuserer på hvordan undervisning kan lede hen mod en undersøgelsesbaseret læring fyldt med samarbejde og digitale læremidler. Fin læsning der kan købes her…

“Flipped Learning – mere end bare video” er ude nu på Praxis – Erhvervskolernes forlag

 

Share Button