Flipped Classroom 2.060

Google Analyse

Posted on Posted in Blog

Det er en god idé, at vi aktiverer eleverne, mens de ser en video. Hensigten er at hjælpe eleverne med at fokusere på vigtige pointer i videopræsentationen. Det kan vi gøre ved at give eleverne nogle fokusspørgsmål, som knytter sig til det emne, der bliver gennemgået i videoen. Fokusspørgsmål kan vi give eleverne på et stykke papir, som vi deler ud i klassen, men vi kan også vælge at lave spørgsmålene digitalt. Det findes der mange forskellige programmer til, men et af de mere effektive er Googles program til spørgeskemaer. Det hed tidligere Google Forms, men har skiftet navn til Google Analyse.

Vi kan lave et spørgeskema med Google Analyse, når vi har en googlekonto. Sådan en får vi ved at oprette en Gmail på Google. Med en googlekonto får vi adgang til en lang række værktøjer, som vi tilgår via Google Drev. Et af de værktøjer er Google Analyse.

Et spørgeskema i Google Analyse kan bygges op af flere forskellige spørgsmålstyper. Det kan f.eks. være multiple choice-spørgsmål, men det kan også være spørgsmål, hvor man skal svare ved at skrive med egne ord i en tekstboks. Derudover kan vi sætte en video ind i spørgeskemaet ved at indlejre den fra YouTube.

Jeg laver typisk spørgeskemaer på den måde, at jeg først vælger den video, eleverne skal se. Videoen placerer jeg øverst i spørgeskemaet, så det er det første, som eleverne skal forholde sig til. Efterfølgende sætter jeg en tekstboks ind, som eleverne skal skrive deres navn i. På den måde ved jeg efterfølgende, hvem der har svaret hvad. Efter tekstboksen med navn laver jeg en række forskellige spørgsmål til videoen, som knytter sig til den præsentation, eleverne lige har set. Typisk laver jeg mellem fire og otte forskellige spørgsmål. Jeg tilføjer som de sidste to punkter i spørgeskemaet to tekstbokse, hvor eleverne enten kan kommentere generelt på indholdet eller stille spørgsmål til indholdet.

Når spørgeskemaet er lavet, deler vi det med eleverne. Det gør vi på samme måde, som vi deler en video. Altså, ved hjælp af den URL-adresse, der bliver genereret til spørgeskemaet. Vi sætter URL-adressen ind det sted, hvor vi er online med vores elever, og linker på den måde både til video og spørgeskema.

Elevernes besvarelser bliver automatisk gemt i et regneark, som ligger på vores Google Drev. Der kan vi se, hvornår eleverne har besvaret spørgeskemaet samt alle deres besvarelser. 

Share Button