Flipped Classroom 2.019

In-class flip

Posted on Posted in Blog

In-class flip er en metode, der kan bringe videoer i spil, som en del af det læringsforløb, der finder sted i klassen. Her bliver videoen en ressource, vi som lærere kan benytte for at skabe mere rum til, at vi nemmere kan bevæge os rundt i klassen og vejlede eleverne i deres arbejde. In-class flip kunne eksempelvis afvikles ved at forberede en række arbejdsstationer, som eleverne skal igennem i et forløb. Hver station består af et bestemt sæt opgaver, som eleverne skal løse. Alle opgaver knytter sig til emnet, og hver station er mere eller mindre afhængig af elevernes kendskab til emnet.

Flipped Classroom 2.020

På nærværende illustration har jeg lavet fem stationer, som klassens elever er fordelt på. Lad os sige, at eleverne har dansk og skal arbejde med noveller. Vores mål med undervisningen er, at eleverne lærer nogle genretræk for noveller. Først fordeles klassens elever på station 2, 3, 4 og 5. Station 1 lader vi i første omgang stå tom. På station 2 beder vi eleverne om lave et fælles mindmap, hvor de skriver om noveller de kender. På station 3 læser eleverne en novelle sammen. På station tre spiller eleverne et spil (f.eks. et memory-spil) hvor forskellige begreber for emnet bruges. Disse tre stationer kan køre selvstændigt uden den store hjælp fra læreren. På station 5 bliver eleverne undervist om genretræk for noveller igennem en video, hvor de samme principper, som jeg skriver om på side 11, i forhold til hvordan man skal interagere med en video, anvendes.

Efter et forudbestemt stykke tid skal alle elever gå videre til næste station. Nu sker der så det, at alle elever fra station 5 havner på station 1, og det er her, det egentlige flip finder sted. På station 1 skal eleverne arbejde med en række opgaver, hvor de skal anvende den viden, som de blev introduceret for på station 5. Som lærer vil vi nu bruge størstedelen af vores tid på station 1. Det er her, at vi vil stille eleverne spørgsmål til deres arbejde og vejlede dem i forhold til opgaverne.

Share Button