Flipped Classroom 2.024

Drejebog til videoplanlægning

Posted on Posted in Blog

Når vi begynder at lave video til vores undervisning, kan vi gøre videoproduktionen mere overskuelig for os selv ved at lave en drejebog, som vi kan støtte os til. Det behøver ikke at være et meget udførligt dokument, hvor vi ord for ord skriver ned, hvad vi skal sige hvornår. Det er dog en god ide at have en idé om hvilken rækkefølge, vi præsenterer emnet i. Samtidig kan vi bruge drejebogen som et holdepunkt i vores beslutning om hvilken videotype, vi vil lave til emnet – altså, hvilken funktion videoen har. Videotyper har jeg beskrevet i et tidligere blogindlæg.

Når jeg laver kurser om Flipped Classroom, plejer jeg at anbefale deltagerne at lave et stykke papir i stil med nærværende illustration. Det er en simpel drejebog, der har overskifter, som refererer til relationsmodellen fra mit forrige blogindlæg.

Overskrifterne inviterer til at vi træffer nogle valg, når vi planlægger videoen. Ved overskriften gennemgang skriver vi stikord og punkter, som vi vi gennemgå igennem i videoen. Ved punktet opsummering skriver vi ned, hvordan vi afslutter videoen, så eleverne ved, hvad det vigtigste i videoen har været. Opsummeringen er en perspektivering af læringsmålene til konkrete eksempler fra det aktuelle emne.

Share Button