Flipped Classroom 2.002

Video til undervisning

Posted on Posted in Blog

En video til undervisning kan være en gennemgang af fakta om et emne. En video kan også være en konkret vejledning i forhold til, hvordan eleven skal løse en bestemt opgave. På en video kan vi som lærere selv være med på optagelsen, men vi kan også holde os ude af billedet og i stedet filme et stykke papir, som vi skriver og tegner på. Videoer kan laves ved hjælp af traditionelle digital- og mobiltelefonskameraer, men de kan også laves ved hjælp af programmer på computeren eller iPad’en, som giver mulighed for animation og brug af andre modaliteter, end hvad vi traditionelt kan bruge, når vi laver et oplæg til undervisningen i klassen.

Når vi laver video til undervisningen, skal vi ikke levere indholdet på samme måde, som vi ville gøre ved et traditionelt tavleoplæg i klassen. Principperne for indholdet bør ændres. Med en video får vi mulighed for at iscenesætte det indhold, vi gerne vil formidle til eleverne i langt højere grad, end vi har mulighed for i klassen. Vi kan lave en formidling, der er mere præcis og komprimeret. Det vil sige en formidling, der i større omfang kan støtte elevernes læring. Videoer kan se ud på mange forskellige måder, og videoer kan have mange forskellige formål. Fælles for alle videoer er dog, at de er tilrettelagt til undervisning. Vi kan altså tale om didaktiserede videoer.

Helt grundlæggende kan vi arbejde på den måde, at vi 1) producerer en video til vores elever i forbindelse med, at vi forbereder vores undervisning. Derefter 2) lægger vi videoen på nettet, hvor 3) eleverne så kan finde og se videoen inden timen. Alt det gøre vi for at give mulighed for 4) et mere elevaktiverende og dynamisk læringsrum, når vi er sammen med eleverne i klassen.

Hold øje med min facebookside i uge 3, hvor jeg sætter fokus på forskellige videotyper.

Share Button